Tag Archives: sepsa u noworodka

Sepsa u noworodka

Sepsa – wywołująca strach graniczący z paniką – jest przyczyną wielu nieporozumień. Jedną z podstawowych kwestii jest fakt, iż posocznica nie jest zaraźliwa, a jej występowanie nie jest na szczęście tak częste, jak wynikałoby z niektórych doniesień prasowych. Czym jest sepsa?