Tag Archives: sepsa u dzieci

Sepsa u noworodka

Sepsa – wywołująca strach graniczący z paniką – jest przyczyną wielu nieporozumień. Jedną z podstawowych kwestii jest fakt, iż posocznica nie jest zaraźliwa, a jej występowanie nie jest na szczęście tak częste, jak wynikałoby z niektórych doniesień prasowych. Czym jest sepsa?

Sepsa u dzieci

Organizm dzieci jest szczególnie wrażliwy. Przez kilkanaście lat stopniowo się rozwija, by osiągnąć pełną dojrzałość. To z tego powodu większość infekcji u dzieci ma przebieg cięższy niż u dorosłych i stanowi dla nich większe zagrożenie. Jednym z najgroźniejszych jest właśnie sepsa.